Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Introductie.

The Fitness Candy Company is een zelfstandig, onpartijdige opererende verstrekker van gezonde voedingsproducten en versnaperingen. The Fitness Candy Company verkoopt haar producten uitsluitend via haar internetsite. The Fitness Candy Company stelt met zorg haar assortiment samen. De producten worden geselecteerd op voedingswaarden, samenstelling, productie en toepasbaarheid.

Om de kwaliteit van haar aanbod te garanderen neemt The Fitness Candy Company regelmatig steekproeven onder haar assortiment. The Fitness Candy Company kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor incidentele productie fouten in de lijn van aangeboden producten.

 

Definities.

1. The Fitness Candy Company, hierna te noemen de “winkelier”;

2. Geïnteresseerde, de bezoeker van de website, hierna te noemen ”de consument”;

3. Artikelen aangeboden op de website, hierna te noemen “het product”

4. De winkel, de website waarop de producten worden aangeboden; 

5. “De kassa”, het afrekensysteem waarmee de consument de producten afrekent op de internetwinkel waarna deze door de winkelier verzonden worden.

 

Toepasselijkheid.

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de winkelier en op elke overeenkomst tussen consument en winkelier.

2. Voordat deze overeenkomst tot stand komt worden de algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Indien de overeenkomst via elektronische weg tot stand komt, kunnen de algemene voorwaarden via deze zelfde elektronische weg beschikbaar worden gesteld aan de consument.

 

Het assortiment.

1. Het grootste deel van het assortiment omvat een gezondere keuze etenswaren in de range van repen, dranken en snelle bites, allen sport gerelateerd.

2. Het is verboden om de producten of diensten verstrekt door de winkelier door te verkopen of aan een derde partij te verstrekken.

3. Alle door de winkelier aangeboden producten worden met het oog op hygiëne verpakt ingekocht en aangeboden. Het kan daarom zijn dat voor een product een minimum afname geldt.

4. Alle producten binnen het assortiment worden inhoudelijk duidelijk omschreven om een goede beoordeling van het product door de consument duidelijk te maken. Als de winkelier gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze waarheidsgetrouw aan het aangeboden product.

5. The Fitness Candy Company betrekt zijn producten uit binnen en buitenland. Mogelijke verbanden met bekende leveranciers berusten op puur toeval.

6. Alle producten hebben een ruime houdbaarheidsdatum waardoor logischerwijs kan worden aangenomen dat de consument deze minimaal 14 dagen kan bewaren.

7. Indien er een uitzondering is op lid 6 met betrekking tot beperkte houdbaarheid wordt dit nadrukkelijk door de winkelier vermeld in de omschrijving van het product.

8. De winkelier zal altijd zijn uiterste best doen om het volledige assortiment op voorraad te hebben en te houden. In geval van lage verkoop aantallen kan omwille van de houdbaarheidsdatum het artikel uit het assortiment verwijderd worden.

9. De winkelier behoudt ten alle tijden het recht om de prijzen van het assortiment aan te passen. De prijsverandering geldt dan vanaf heden voor alle nieuw tot stand gekomen overeenkomsten.

10. Alle aanbiedingen zijn volledig vrijblijvend, geldig gedurende door de door de winkelier bepaalde termijn en geldig zolang de voorraad van het betreffende product strekt.

11. De voedingswaarden en ingrediënten staan in het Nederlands op de site van FITNESS CANDY. 

 

De winkel.

1. De winkel is de virtuele winkel van de The Fitness Candy Company. Al onze artikelen zijn hier in rubrieken terug te vinden en te bestellen.

2. Vragen over een product kunnen uitsluitend via de mail en telefoon behandeld worden.

 

Overeenkomst.

1. De overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod via elektronische weg aanvaard dient de winkelier de aanvaarding van het aanbod te bevestigen.

3. Alle vernoemde prijzen in de overeenkomst zijn inclusief BTW.

4. De winkelier kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan de betalingsverplichting kan voldoen. Evenals van al de feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de winkelier op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst te weigeren, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag niet aan te gaan of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De winkelier zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen;

6. De contactgegevens, waarmee de consument de winkelier kan bereiken met eventuele vragen.

7. De informatie over garanties en retour zendingen.

8. De prijs van het product met inbegrip van belastingen en andere bijkomende kosten.

9. De winkelier is gerechtigd om de overeenkomst gedeeltelijk of volledig uit te besteden aan een wederpartij zonder overleg met de consument zolang de overeenkomst voldoet aan de eisen en voorwaarden zoals opgesteld door de winkelier.

10. Onder overmacht kan de winkelier afwijken van de algemene voorwaarden met betrekking tot levering, betaling en retour zendingen. Onder overmacht vallen onder andere stakingen, uitsluitingen, personeelstekort en tekortkomingen van derden.

 

Levering.

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de tot stand gekomen overeenkomst.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. De winkelier draagt zorg voor de kwaliteit en staat van het product tot het moment van verzending. Na verzending is de winkelier slechts verantwoordelijk voor de houdbaarheidsdatum van de ongeopende producten.

4. lndien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld mag de winkelier afwijkende leveringsvoorwaarden hanteren indien de winkelier de consument hier van op de hoogte stelt. Een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd mag ook geweigerd.

5. Voor Nederland: Op maandag t/m vrijdag voor 16:00 uur besteld en betaald = de zelfde dag verzonden. Bestellingen in het weekend zullen op maandag worden verzonden. Bestellingen die op zondag geplaatst worden zijn dinsdag in huis! De bezorgkosten bedragen €6,95. Vanaf €50,- (NA korting) zijn de bezorgkosten gratis.

6. Voor België: Op maandag t/m vrijdag voor 16:00 uur besteld en betaald = dezelfde dag nog verzonden. Bestellingen in het weekend zullen op maandag worden verzonden. Wij hanteren een gemiddelde verzendtijd van 24 tot 48 uur nadat je bestelling bij PostNl is aangekomen. De bezorgkosten naar België zijn €9,95. Vanaf €80,- (NA korting) zijn de bezorgkosten gratis.

 

Betaling.

1. Alle in de winkel gekochte producten dienen direct bij de kassa afgerekend te worden alvorens deze door de winkelier verzonden worden. Deze betaling kan gedaan worden door middel van iDeal en Klarna.

2. De consument heeft de plicht om betaalgegevens naar 100% waarheid aan de winkelier te melden.

3. De consument dient er rekening mee te houden dat voor bestellingen gedaan, onder het bedrag van 50 EUR, verzendkosten in rekening worden gebracht.

 

Klachten.

1. Bij uitzonderlijke gevallen waarin het product niet voldoet aan de minimale eisen, zoals opgesteld door de winkelier na opening van het product, kan via visuele bevestiging via de e-mail van de winkelier worden gecommuniceerd over een passende oplossing.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument deze heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de winkelier.

 

Retourneren.

1. Indien een artikel niet voldoet aan de minimale eisen, zoals opgesteld door de winkelier, kan deze in de ongeopende, oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd. De minimale eisen kunnen afwijken per product en worden, bij afwijking, duidelijk vermeld.

2. Een retour dient binnen 14 dagen te worden gedaan door de consument.

3. Een retour dient altijd per mail te worden aangegeven (info@fitnesscandy.nl), daarna volgen de stappen tot retour zendingen per mail. Een retour is altijd op eigen kosten.

4.Verplichtingen van de consument na ontvangst alvorens retour zendingen;

5. De consument dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

6. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3a.

7. Verplichtingen van de winkelier bij retour zendingen;

8. Als de winkelier een verzoek tot retourneren ontvangt en goedkeurt dient de winkelier deze te bevestigen aan de consument.

9. De winkelier vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief verzend en retour kosten. Tenzij de winkelier aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

10. De terugbetaling zal binnen 30 dagen geschieden.

11. De winkelier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

12. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de winkelier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Uitsluiting van retourneringen.

1. De winkelier kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

2. De winkelier kan retourneringen weigeren op het moment dat het product of de samenstelling van het product gepersonaliseerd is voor de consument op verzoek van de consument.

3. Producten die een beperkte houdbaarheid hebben, indien de winkelier dit vermeld heeft bij het tot stand komen van de overeenkomst.

4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

5. Alle schriftelijke producten welke niet aan worden geboden op een materiele drager (magazines, kranten, e-books). Mits het feit dat dit type product niet geretourneerd kan worden vermeld is in de omschrijving van het product.

 

Geschillen.

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen.

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.